logo
CATALÀ | ÀRAB | CASTELLÀ
 

Detall de l,activitat

XARXA DE DONES. Dones a l’Alcorà: Exposició del 7 al 28 de març del 2014

Per la celebració del Dia Internacional de la Dona, el programa Xarxa de Dones de l’associació La Llum del Nord va organitzar del 7 al 28 de març l’ exposició Dones a l’Alcorà, amb la col·laboració de la biblioteca Ramon Bosch i Noya de Sant Sadurní d’Anoia.
Una de les característiques de l’Alcorà és que recull i aporta molta informació sobre pobles i civilitzacions antigues al llarg de la història on les dones van ser presentades. Són dones que van marcar etapes de vides d’alguns profetes i amb la qual cosa van crear canvis en el seu entorn familiar, social, polític, etc.
 L’exposició mostrava versicles de l’Alcorà d’aquelles dones amb diferents tipus de personalitat i circumstàncies amb l’objectiu de donar a conèixer la importància que ha merescut la dona en general. L’exposició destacava les dones que eren mares, filles, esposes o altres que tenien algun vincle directe amb algun profeta. Només tractava aquelles dones que són anomenades a l’Alcorà, en canvi, hi ha altres dones que no són anomenades i, tan sols, hi són esmentades, cosa que pot ser interpretat de diverses formes.
Els versicles que hi apareixien són trets de l’Alcorà, narració Hafs, (edició Ibn Haytam, autoritzat per Al-AZHAR, 2004) i també es podien veure traduïts al català del seus originaris: l’Alcorà, traducció de l’àrab al català, introducció a la lectura i cinc estudis alcorànics per Míkel del Epalza, (ECSA,2001) .
En aquest llibre sagrat, que té una antiguitat de més de 1400 anys, es veuen reflectits els valors i símbols transmesos a partir de les diverses històries representades i es reconeix el rol de la dona al llarg de la història com un fet important de canvi social, econòmic i polític.