logo
CATALÀ | ÀRAB | CASTELLÀ
 

Detall del projecte

MOSAIC

El projecte Mosaic fixa com a objectiu la integració del col·lectiu marroquí a Catalunya mitjançant accions i activitats per crear ponts de coneixement mutu entre les dues cultures.
De fet, Mosaic assoleix una de les finalitats de l’entitat: fomentar la participació ciutadana i donar a conèixer els trets culturals del Marroc i de Catalunya.
Per acomplir aquesta missió i assolir els objectius fonamentals del projecte, La Llum del Nord organitza i participa en un ventall d’activitats culturals en els territoris català i marroquí.