logo
CATALÀ | ÀRAB | CASTELLÀ
 

Detall del projecte

MEDINA

S’anomena medina el casc antic o les zones de les ciutats àrabs del nord d’Àfrica on predomina l’activitat social del ciutadans. En aquest espai es porten a terme les relacions personals, les compres, hi ha els habitatges i en definitiva constitueixen un espai de convivència. Aquesta convivència encara es manté amb diferents nivells, amb la peculiaritat que no tan sols es produeix entre els mateixos musulmans, sinó que també es dóna amb persones d’altres religions i tradicions culturals.
A la medina es produeix un clima de respecte i convivència, de desenvolupament lliure de l’individu. Tradicionalment a les medines sempre hi han conviscut musulmans, cristians, jueus, etc., de forma harmònica i respectuosa.
Amb aquest projecte es pretén, fent ús de la xarxa i dels esforços comunitaris, crear la nostra pròpia medina, un espai de convivència entre pobles i cultures a Vilafranca. El projecte consisteix a rebre ajuda per resoldre petites necessitats de la vida diària, i, a canvi, oferir el teu temps i la teva ajuda a altres persones. Són intercanvis puntuals, però aporten temps, confiança, respecte, aprenentatge, etc. En definitiva, el banc del temps és una eina d'inclusió social per als nouvinguts, potencia l'intercanvi intergeneracional, la conciliació de la vida personal, familiar i laboral, en condicions d'igualtat entre homes i dones.
Objectius:

  • Crear xarxes de suport comunitari als diferents barris. Aquestes xarxes permeten facilitar la conciliació de la vida familiar amb la vida laboral i resoldre problemes de la vida diària relacionats, sobretot, amb l'atenció a les persones.
  • Fomentar la coneixença, la confiança i la solidaritat entre les persones que conformen una comunitat, mitjançant l'intercanvi de serveis.

Perfil dels participants:
El projecte esta dirigit a totes les persones: joves, grans, homes, dones, autòctones, nouvingudes…, però es prioritzaran aquelles persones que disposin de escassos recursos econòmics, per tal que es puguin beneficiar de serveis que d’altra manera no podrien costejar. També es posarà èmfasi en l’intercanvi cultural, intentant aconseguir l’intercanvi de temps entre persones nouvingudes i autòctones.