logo
CATALÀ | ÀRAB | CASTELLÀ
 

Detall del projecte

LLUM AL FUTUR

El programa ofereix un conjunt d’eines i accions (educatives i d’orientació laboral) als joves per reforçar l’aprenentatge en l’etapa d’educació secundària obligatòria (dels 12 als 16 anys) i per definir un itinerari de formació i/o laboral per als joves que han abandonat els estudis reglats (dels 17 als 30 anys).

Objectiu general del programa
Afavorir un correcte desenvolupament en els aspectes educatius i laborals dels joves de 12 a 30 anys des del període d’escolaritat obligatòria fins a l’edat laboral, i oferir un espai de suport i orientació individual i específica a les seves necessitats, capacitats, interessos i circumstàncies personals i familiars.

Accions principals
Etapa d’educació secundària obligatòria (de 12 a 16 anys):

  • Tutories d’atenció i seguiment individual dels alumnes de repàs escolar.
  • Suport puntual en algunes sessions de les classes de repàs.
  • Sessions informatives sobre les sortides formatives i/o laboral després de l’ESO.
  • Sortides culturals.

Etapa d’educació postobligatòria i/o laboral (joves de 17 a 30 anys):

  • Sessions grupals setmanals d’orientació, de coneixement dels recursos i del món laboral.
  • Tutories individuals d’orientació.
  • Activitats formatives.

Sessions de reforç escolar amb suport de l’Ajuntament de Vilafranca del Penedès
L’espai preveu la supervisió, per part de la professional de referència, de les tasques escolars que cada alumne triï a la sessió de treball. En el supòsit que no portin deures, es decideix fer, a partir d’un tema d’interès proposat per l’alumne o la resta del grup, un abordatge conjunt de lectura comprensiva, expressió escrita i expressió oral on els participants poden autoavaluar-se a partir de les aportacions i correccions dels altres.
Els objectius de les sessions són:

  • Facilitar la integració escolar d’alumnes d’origen immigrant, desenvolupar les seves capacitats i millorar l'autoconfiança en les seves possibilitats.
  • Millorar el seu rendiment escolar, enfortir els coneixements lliurats a classe i donar suport per fer activitats escolars.