logo
CATALÀ | ÀRAB | CASTELLÀ
 

Detall de l,activitat

FOCUS. Projecte d’alfabetització en català i alfabetització digital

Projecte d’alfabetització en català i alfabetització digital

Durant sis mesos (des de desembre del 2011 fins al juny del 2012), La Llum del Nord, Associació per la Ciutadania i la Cooperació entre pobles va organitzar i desenvolupar accions formatives dins del marc del programa d’alfabetització en català i alfabetització digital amb el suport i cofinançament del Servei d’Ocupació de Catalunya (Departament d’Empresa i Ocupació) i el Fons Social Europeu. L’objectiu era assegurar l’atenció al col·lectiu amb risc d’exclusió social mitjançant la informació i la formació i facilitar l’aprenentatge ràpid, instrumental i funcional de la llengua catalana i de les TIC.
Aquest programa va incidir en un col·lectiu que no té accés a recursos de formació: persones analfabetes en llengua llatina o neolectors que presenten dificultats per llegir, escriure i/o parlar en català i també una manca d’ús de les noves tecnologies. Per això els contingut es van impartir de manera flexible tenint en compte el punt de partida de cada participant.
La permanència de cada participant al programa va ser del voltant de 180 hores, incloses les tutories individuals.