logo
CATALÀ | ÀRAB | CASTELLÀ
 

Detall del projecte

CARAVANES

El projecte Caravanes coordina accions i projectes pel desenvolupament local en països del Sud. Actualment i dins el seu pla estratègic té com a línea prioritària projectes de codesenvolupament al Marroc, a la regió Tànger-Tetuan.