logo
CATALÀ | ÀRAB | CASTELLÀ
 

Projectes

Brocat Sonduç

Brocat–Sonduç és un programa d’orientació i suport sobre temps lliure i oci per a infants i adolescents en risc d'exclusió social , perquè esdevingui saludable i s’estructura en sessions de dinamització juvenil i activitats de lleure i d’esport.

Xarxa de dones

Xarxa de Dones és un projecte destinat a dones nouvingudes, en la seva majoria de nacionalitat marroquina, a la comarca de l’Alt Penedès que es va posar al servei de la comunitat amb la col·laboració i suport de la Direcció General per a la Immigració.

Mosaic

El projecte Mosaic fixa com a objectiu la integració del col·lectiu marroquí a Catalunya mitjançant accions i activitats per crear ponts de coneixement mutu entre les dues cultures. De fet, Mosaic assoleix una de les finalitats de l’entitat: fomentar la participació ciutadana i donar a conèixer els trets culturals del Marroc i de Catalunya.

Medina

S’anomena medina el casc antic o les zones de les ciutats àrabs del nord d’Àfrica on predomina l’activitat social del ciutadans. En aquest espai es porten a terme les relacions personals, les compres, hi ha els habitatges i en definitiva constitueixen un espai de convivència.

Llum al futur

El programa ofereix un conjunt d’eines i accions (educatives i d’orientació laboral) als joves per reforçar l’aprenentatge en l’etapa d’educació secundària obligatòria (dels 12 als 16 anys) i per definir un itinerari de formació i/o laboral per als joves que han abandonat els estudis reglats (dels 17 als 30 anys).

Focus

Durant l’any 2012 l’associació la Llum del Nord, amb el suport de la Direcció General per a la Immigració, va organitzar i portar a terme accions formatives dins el marc del programa Focus.
Aquest programa es componia de 3 activitats principals: classes d’alfabetització en català, sessions d’ alfabetització digital i sessions de reforç escolar.

El nostre calendari

El 2007, i per primera vegada a Catalunya, es va editar un calendari solar i lunar unificat. Amb un disseny impactant i molt clar, se sobreposa el calendari musulmà lunar sobre la base del calendari cristià solar. Després de cada mes hi ha les explicacions de les festivitats d’ambdós almanacs, tant en àrab com en català.

Caravanes

El projecte Caravanes coordina accions i projectes pel desenvolupament local en països del Sud. Actualment i dins el seu pla estratègic té com a línea prioritària projectes de codesenvolupament al Marroc, a la regió Tànger-Tetuan.